10.500.000  Chưa bao gồm VAT
16.500.000  Chưa bao gồm VAT
10.200.000  Chưa bao gồm VAT
6.500.000  Chưa bao gồm VAT

thiết bị quét mã vạch

thiết bị chấm công

-5%
4.210.000  3.980.000  Chưa bao gồm VAT

sản phẩm giảm giá

-4%
76.850.000  73.650.000  Chưa bao gồm VAT
-11%
18.139.000  16.130.000 
-2%
152.500.000  149.250.000  Chưa bao gồm VAT
-9%
11.200.000  10.150.000  Chưa bao gồm VAT