Cách thêm mã vạch vào tem nhãn trong Bartender

BarTender hỗ trợ gần như mọi mã vạch mã vạch. Trước khi thêm mã vạch vào nhãn của bạn, bạn sẽ cần phải quyết định mã vạch nào bạn muốn thêm vào. Bài viết này hướng dẫn các bạn cách thêm mã vạch vào tem nhãn trong phần mềm Bartender.

Tạo đối tượng mã vạch

Tất cả các đối tượng có thể được tạo từ thanh trình đơn bằng cách chọn Create .

Để tạo một đối tượng mã vạch, hãy nhấp vào Create>Barcode Bạn sẽ thấy biểu tượng Tạo mã vạch icon, bây giờ hiển thị một trình đơn thả xuống cho các mã vạch mã vạch khác nhau có sẵn.

Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng Tạo mã vạch icon  trực tiếp thay vì phải chọn qua Create>Barcode

Tạo mã vạch bằng Bartender

Lần đầu tiên bạn nhấp vào biểu tượng, tùy chọn duy nhất có sẵn là More Barcodes . Khi các mã vạch mã vạch khác nhau được thêm vào tài liệu của bạn, chúng sẽ có sẵn để sử dụng lặp lại dễ dàng trong Recently Used Barcodes .

Biểu tượng mã vạch được thêm vào gần đây
Những mã vạch thêm vào gần đây

Khi chọn  More Barcodes,  bạn sẽ được cung cấp một danh sách các mã vạch mã vạch có sẵn được sắp xếp theo ứng dụng. Nếu bạn không chắc chắn mã ứng dụng nào được liệt kê trong đó, bạn có thể duyệt All symbologies hoặc sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm mã vạch của bạn theo tên. Chú ý sử dụng mã vạch phù hợp với mục đích của mình.

Bảng mã vạch của Bartender
Bảng mã vạch của Bartender

Tìm loại mã vạch của bạn và nhấp vào Select. Bây giờ bạn sẽ nhận thấy con trỏ chuột của bạn đã thay đổi các biểu tượng để cho thấy rằng bạn đã chọn một đối tượng mã vạch để thêm vào nhãn của bạn.

Nhấp vào vị trí mong muốn trên mẫu để thêm đối tượng mã vạch.

Khi bạn đã thêm mã vạch, bạn có thể sử dụng chuột để di chuyển và đổi kích thước mã vạch giống như bất kỳ đối tượng nào khác.

Bạn cần thay đổi kích thước mã vạch phù hợp trong Bartender


Xem thêm bài viết : Phần mềm thiết kế mã vạch Zebra Designer


 

Bài viết liên quan