Chuyên mục: Giải Pháp

Sự phát triển của kho hàng: Cách nó phù hợp với thương mại điện tử và công nghệ mới

Quản lý kho hàng với máy quét mã vạch

Sự phát triển của kho hàng: Cách nó phù hợp với thương mại điện tử và công nghệ mới. Bạn có thể biết rằng doanh số thương mại điện tử đã tăng vọt trong vài năm qua. Trang web này cho thấy doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng khoảng 25% hàng năm trên toàn…

Cách mã vạch được tạo, sử dụng và ý nghĩa của chúng đối với doanh nghiệp

Cách mã vạch được tạo, sử dụng và ý nghĩa của chúng đối với doanh nghiệp

Hiểu cách mã vạch được tạo như thế nào?, sử dụng và ý nghĩa của chúng đối với doanh nghiệp trong thời đại hiện nay. MEGATECH xin được đưa ra các giải pháp và cách tạo mã vạch như thế nào trong các kho hàng của doanh nghiệp. Cũng như các giải pháp cho shop…

Dữ liệu thời gian thực giúp quản lý kho hàng như thế nào?

Sử dụng công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý hàng hóa

Nếu bạn đang tìm kiếm để có được năng suất tối đa và thông lượng hàng tồn kho kho bãi trong doanh nghiệp của bạn, sử dụng dữ liệu thời gian thực là điều cần thiết. Ngay cả khi bạn đã có công nghệ phù hợp để thu thập dữ liệu, bạn phải đảm bảo rằng…