Kiểm tra máy in khi không hoạt động

 • 4 bước kiểm tra máy in khi không hoạt động

  • Kiểm tra sau khi lắp giấy máy vẫn hoạt động bình thường nhưng in thì không ra.

  1. Chạy thử máy .

  2. Nếu in bình thường kiểm tra các bước sau:

     2-1. Các chương trình ứng dụng hoặc drive có thể không được cài đúng.

     2-1. Liên hệ với công ty phần mềm ứng dụng để giải quyết vấn đề. 

     2-2. Bạn nên cài đặt Drive một lần nữa theo các hướng dẫn trong cài đặt lại drive.

   1. Kiểm tra sau nếu in không hoạt động.

     3-1. Kiểm tra xem giấy đang dùng có phải là giấy nhiệt không. Giấy nhiệt phải được sử dụng cho máy in nhiệt.

     3-2. Kiểm tra xem giấy đã được lắp đúng chưa, nếu chưa đúng phải đổi lại mặt

   1. Kiểm tra trạng thái đèn của máy in.

 • Máy in không hoạt động

  Các loại đèn tín hiệu để biết trạng thái máy in

Bài viết liên quan