Mã toàn cầu phân định địa điểm GLN của GS1

Mã toàn cầu phân định địa điểm GLN của GS1 – Sáng kiến Mã số xanh. Đây là bộ dữ liệu trực tuyến toàn cầu cho nông nghiệp bền vững.

Mã số xanh GLN

Mục đích của Sáng kiến Mã số xanh

Mã số xanh GLN

 • Làm cho chuỗi cung ứng lương thực và hệ thống nông nghiệp toàn cầu trở nên bền vững hơn.
 • Khiến cho nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp “suy nghĩ” và “hành động” một cách bền vững

Sáng kiến Mã số xanh có vai trò gì?

 1. Nhận diện nông dân và doanh nghiệp chưa được biết đến trước đây trên hệ thống trực tuyến.
 2. Kết nối họ với người mua toàn cầu, những người ưu tiên sử dụng nguồn sản phẩm mang tính bền vững.
 3. Khuyến khích họ đóng góp cho hệ thống lương thực và tăng cường canh tác, sản xuất bền vững.
 4. Cho phép họ truy cập bộ tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, vạch ra hướng đi để cải thiện hiệu suất canh tác, sản xuất.

Xem thêm: Lợi ích khi tích hợp mã WCO HS với mã GS1 GPC

Bộ dữ liệu hoạt động ra sao?

Mã số xanh GLNNông dân và doanh nghiệp nông nghiệp:

 • Có thể đăng kí và tự nguyện cung cấp thông tin của họ.
 • Có thể lập hồ sơ cá nhân trực tuyến bao gồm các thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khả năng về thương mại hay xuất khẩu của họ.
 • Quyết định họ muốn chia sẻ những thông tin gì và chia sẻ những thông tin đó với ai (các bên liên quan, đối tác thương mại,…)

Khi đăng kí, MÃ SỐ XANH được gắn trong hồ sơ cá nhân:

 • Là một mã định danh duy nhất, mã định vị toàn cầu được GS1 cấp giúp nhận diện nông dân hay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bất kì mắt xích nào của chuỗi giá trị nông nghiệp
 • Được đính kèm hồ sơ cá nhân bao gồm các thông tin quan trọng về nông dân hay doanh nghiêp.
 • Được Liên Hợp Quốc tài trợ và cấp phát miễn phí tới tất cả nguời dùng.

Ai được hưởng lợi Mã số xanh?

NÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP

Nâng cao nhận thức trong chuỗi giá trị:

 • Nhận diện mỗi cá nhân tổ chức và vai trò của họ trong hệ thống lương thực
 • Cung cấp truy xuất nguồn gốc sản phẩm hay dịch vụ tới thị trường

Áp dụng dễ dàng hơn:

 • Cập nhật hồ sơ và chia sẻ với nhiều người.
 • Những tiêu chuẩn nào cần thiết cho sản xuất? So sánh với thực tiễn canh tác của nông dân.

NGƯỜI MUA VÀ NHÀ BÁN LẺ

Quản trị và tuyên truyền cam kết sản xuất bền vững tới khách hàng với mức độ đáng tin cậy (công cụ quản trị chuỗi cung ứng)

CHÍNH PHỦ

Truy cập bộ dữ liệu về số lượng nông dân ở những vị trí sản xuất cụ thể và phương thức canh tác của họ.

Đưa ra các quyết định phù hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất bền vững trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Lộ trình

Mã số xanh GLN

 • 01/10/2015 – Khởi động thử nghiệm Bộ dữ liệu nông nghiệp toàn cầu
 • Quý 4/2015 – Hoàn tất hệ thống dữ liệu – cập nhật các bên đối tác
 • Quý 1/2016 – Khởi động hệ thống dữ liệu Mã số xanh, nơi nông dân có thể lập hồ sơ cá nhân, đăng tải chứng nhận, ảnh, chia sẻ kênh thông tin và mạng lưới với đối tác thương mại.
Bài viết liên quan