Mã vạch ITF

Mã vạch ITF có những ưu điểm và đặc điểm nổi bật như

Đặc điểm:

  • Nó được sử dụng chủ yếu trong ngành phân phối và kho bãi.
  • Mã hóa một số các ký tự số.
  • Hỗ trợ nội dung dữ liệu chiều dài thay đổi.
  • Tỷ lệ thu hẹp đến rộng thanh từ 1: 2 đến 1: 3 được hỗ trợ. 1: 2,5 được khuyến khích.
  • Theo mặc định, không kiểm tra tổng kiểm tra.
  • Nó đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 16390.

Tính năng của SDK:

  • Một checksum mod10 có thể được thi hành.
Bài viết liên quan