Máy in mã vạch Zebra ZD420-HC

Giá: Liên hệ

  • Độ phân giải:
  • 203 dpi / 8 chấm / mm
  • Tùy chọn 300 dpi / 12 chấm / mm
  • Độ phân giải có thể được cài đặt tại nhà máy hoặc thay đổi tại chỗ thông qua bộ dụng cụ phụ.
  • Độ phân giải có thể được thay đổi từ 300 dpi xuống 203 dpi, cũng như từ 203 dpi đến 300 dpi.
  • Bộ nhớ 512 MB Flash; SDRAM 256 MB
  • Tối đa Chiều rộng in 4,09 in./104 mm cho 203 dpi và 300 dpi
  • Tốc độ in tối đa
  • 6 in./152 mm / giây (203 dpi)
  • 4 in./102 mm / giây (300 dpi)