Máy quét mã vạch Datalogic Gryphon I GD4400 2D

Liên hệ

Máy quét mã vạch Datalogic I GD4400 2D có những tính năng nổi bật:

  • • Nâng cao quang học khoan dung
  • • Đọc theo định hướng theo chiều hướng
  • • Chụp ảnh và quét tài liệu
  • • Mục tiêu 4-dot với chức năng quét mục tiêu
  • • Thông tin phản hồi tốt