Máy quét mã vạch Godex GS550 – 2D Scanner

Liên hệ

Máy quét mã vạch GS550 là một máy quét mã vạch 2D cầm tay phù hợp cho tất cả các ứng dụng quét mã vạch khác nhau.

Mã: GS550 Danh mục: