Máy quét mã vạch Godex GS550 – 2D Scanner

Giá: Liên hệ

Máy quét mã vạch GS550 là một máy quét mã vạch 2D cầm tay phù hợp cho tất cả các ứng dụng quét mã vạch khác nhau.