Thiết bị kiểm soát – Chấm công – Nhận dạng mống mắt CMITech EF45

Liên hệ

Thiết bị kiểm soát và nhận dạng mống mắt EF45 là thiết bị nhận dạng bằng mống mắt của hãng CMITech. Thiết bị quét mống mắt EF45 có thể thực hiện nhiệm vụ chấm công và kiểm soát cửa cho hầu hết các hệ thống kiểm soát.