kiểm tra máy in khi không hoạt động

Máy in mã vạch

Kiểm tra máy in khi không hoạt động

Khi máy in không hoạt động, chúng ta kiểm tra theo 4 bước sau: kiểm tra máy có hoạt động bình thường không. Kiểm tra máy in có bị lỗi mực, lỗi giấy không.