Lỗi máy in mã vạch

Máy in mã vạch

Kiểm tra máy in khi không hoạt động

Khi máy in không hoạt động, chúng ta kiểm tra theo 4 bước sau: kiểm tra máy có hoạt động bình thường không. Kiểm tra máy in có bị lỗi mực, lỗi giấy không.