Từ khóa: Mã code đặt lại dữ liệu

Mã code đặt lại dữ liệu của máy quét mã vạch Honeywell

Mã code đặt lại dữ liệu của máy quét mã vạch Honeywell

Máy đọc mã vạch Honeywell cung cấp một số các tùy chọn lập trình rộng nhất từ ​​bất kỳ nhà sản xuất nào. Đặc biệt là khi sử dụng máy quét cho nhiều mục đích, có thể rất thuận tiện để giữ lại các mã khóa máy quét chính xung quanh. Factory Defaults: Thiết lập của máy…