Mã vạch là gì

Ma Vach Upc

Mã vạch mã UPC là gì?

Mã vạch mã UPC là một dạng mã vạch đặc biệt, Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn (UPC-A), mã vạch bao gồm số nhà sản