Ứng dụng của QR Code

Qr Code

QR Code và ứng dụng ngày nay

Doanh nghiệp sử dụng mã  QR để Marketing. Mã QR code “Quick Response code” đã xuất hiện ngày càng nhiều, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng