Tài liệu hướng dẫn

1. Hướng dẫn sử dụng các phần mềm chấm công phổ biến

      1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise Eye

      2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm TAS 2014

      3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công FTA 2.1

      4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Time Attendan

5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SmartServer

2. Hướng dẫn sử dụng các đầu đọc chấm công phổ biến của RJ

2.1 Hướng dẫn sử dụng đầu đọc F18F19, F200….

       2.2 hướng dãn sử dụng đầu đọc vân tay X7 hoặc MITA T500

2.3 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công X628C, X928C, 8000C, GIGATA…, MITA…..

   2.4 Hướng dẫn sử dụng đầu đọc thẻ Sc-403, SC 103….

       2.5 Hướng dẫn sử dụng máy chám công thẻ giấy

Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm soát soyal

Hướng dẫn sử dụng đầu đọc Supprema Biolite-Net

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RJ 2200/WSE2600/UMEI2300

Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay


Tham khảo thêm: Thư viện download