Thư viện download

Phần 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm và máy chấm công kiểm soát
       I.Các phần mềm chấm công thông dụng và phổ biến hiện nay

  1. 1.1 Phần mềm quản lý chấm công FTA 2.2
  2. 1.2 Bộ cài đặt phần mềm chấm công Wise Eye 5.1
  3. 1.3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise Eye
  4. 1.4 Bộ cài đặt phần mềm chấm công TAS 2014
  5. 1.5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm TAS 2014
  6. 1.6 Bộ cài đặt phần mềm chấm công FTA 2.1
  7. 1.7 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công FTA 2.1
  8. 1.8 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Time Attendan
  9. 1.9 Phần mềm chấm công Wisse eye On 39

II. Hướng dẫn sử dụng máy chấm công dòng RJ

2.1 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công X628C, X928C, 8000C, GIGATA …..

2.2 Hướng dẫn sử dụng đầu đọc F18F19, F200….

2.3 Hướng dẫn sử dụng đầu đọc thẻ Sc-403, SC 103….

II. Hướng dẫn sử dụng đầu đọc của Suprema và phần mềm

IV. Hướng dẫn sử dụng đầu đọc Virdi, AC-1000, AC-4000, AC-6000, AC-7000…

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công tiếng Việt cho Virdi

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công kiểm soát tiếng Anh cho Virdi.

V. Hướng dẫn sử dụng đầu đọc của Iditek

Hướng dẫn sử dụng phần mềm STANDARDLIGHT

VI. Hướng dẫn sử dụng đầu đọc Hundure.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm cho đầu đọc HAM19

VII. Hướng dẫn sử dụng đầu đọc SOYAL 721, 725, 727,…..

Bộ cài phần mềm tiếng VIệt cho Soyal

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công tiếng Việt cho Soyal

Bộ cài phần mềm tiếng Anh cho Soyal

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công kiểm soát tiếng Anh cho Soyal.

Phần 2. Hướng dẫn sử dụng các loại khóa cửa điện tử

          2.1 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Adel E7F4

Phần 3 Hướng dẫn sử dụng các thiết bị mã số mã vạch

Driver máy in mã vạch Godex.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in hóa đơn.

Hướng dãn sử dụng đầu đoc mã vạch.

Hướng dẫn sử dụng máy kiểm kho.


Tham khảo thêm: Tài liệu hướng dẫn