Ứng dụng mã vạch của GoDex trong nhà máy

Những ứng dụng mã vạch của GoDex đã góp phần không nhỏ vào các ngành đặc biệt là trong các nhà máy. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà những ứng dụng của GoDex trong nhà máy đã làm tăng năng suất hiệu quả lao động

Trước khi kỷ nguyên mã vạch chưa ra đời thì việc thanh tra an toàn và kiểm tra chất lượng được ghi lại bằng tay thường là trong sổ nhật ký. Kiểu lưu giữ hồ sơ này không phải lúc nào cũng chính xác, đặc biệt là khi xử lý hàng trăm nghìn mặt hàng cùng một lúc. Hơn nữa, chưa tính đến việc có sai sót trong khâu ghi chép của con người, hay tác động của môi trường cách trực tiếp hoặc gián tiếp cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất.

 

Ứng dụng mã vạch của GoDex trong nhà máy
Phương pháp quản lý trong nhà máy truyền thống

Trong các ngành công nghiệp sản xuất, tài nguyên hoặc nguyên vật liệu đi qua hàng chục cuộc kiểm tra để đảm bảo tính ổn định và chất lượng của chúng. Các kiểm tra này được ghi lại cho mục đích xác minh. Cho phép kiểm soát viên theo dõi trạng thái và tính nhất quán của các lô hàng cụ thể. Bằng cách đơn giản đó là quét mã vạch sau mỗi giai đoạn sản xuất. Từ đó sẽ có một bản lưu trữ chính xác về tất cả các vật liệu hoặc sản phẩm tại mọi thời điểm.

Ứng dụng mã vạch của GoDex trong nhà máy
Ứng dụng mã vạch của GoDex trong nhà máy

Nhìn chung việc in mã vạch không chỉ là bảo đảm chất lượng mà nó còn đảm bảo về độ bảo mật an toàn, Các ngành công nghiệp có mức độ biến đổi cao, sẽ có những nguy cơ xảy ra sự cố có khá cao nếu không thực hiện đúng quy trình. Mã vạch là sự đảm bảo an toàn của nhân viên và có thể được tạo ra để cho phép và từ chối tiếp cận các trang web có nguy cơ tiềm ẩn, tạo ra một rào cản an toàn cho những người có thể vô tình cố gắng nhập. Bằng cách trang bị cho nhân viên được chứng nhận có mã vạch đặc biệt phản ứng với cửa thang máy và thang máy cảm giác, sự an toàn tối đa có thể đạt được. Mã vạch cung cấp một giải pháp để theo dõi và theo dõi các tài nguyên này, hãy đoán ra các tình huống nguy hiểm tiềm ẩn.


Xem thêm: Áp dụng mã vạch trong vận chuyển hàng hóa


Mã vạch đang ảnh hưởng đến ngành công nghiệp sản xuất hàng ngày. Bằng cách tạo ra các giải pháp theo dõi tài liệu và giúp xác định loại bỏ nhứng lỗi xâu trong quá trình làm việc. Các công ty nhà máy thường thiết kế mã vạch của riêng mình để đảm bảo sự an toàn cho riêng mình.

Bài viết liên quan