Máy quét mã vạch Godex – GS220 – 1D Scanner

Liên hệ

Máy quét mã vạch Godex GS220 là một máy quét mã vạch laser cầm tay có thể chấp nhận được phù hợp cho tất cả các ứng dụng quét mã vạch chung.

Mã: GS220 Danh mục: