Mã vạch EAN Code

Chuyên mục: Khoa học - Công nghệ
Mã vạch EAN 13

Mã vạch EAN được sử dụng khá phổ biến ở các nước phương tây. Ưu điểm của mã vạch EAN Code là tính bảo mật cao.

Đặc điểm:

  • Được sử dụng để mã hóa số nhận dạng thương mại toàn cầu (GTIN).
  • Chứa 8 chữ số (EAN-8) hoặc 13 (EAN-13).
  • Chữ số cuối phục vụ như một checksum mod10.
  • Dữ liệu bổ sung có thể được lưu trữ trong mã bổ sung EAN-2 hoặc EAN-5.
  • Nó đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 15420.

Các biến thể mã EAN

Mã vạch EAN 13

Mã vạch EAN 13

Được sử dụng trên các sản phẩm tại thời điểm bán

Mã vạch JAN 13

 

Mã vạch JAN-13

Được sử dụng trên các sản phẩm tại thời điểm bán

Mã vạch EAN 8

Mã vạch EAN-8

Được sử dụng trên các sản phẩm tại thời điểm bán

Mã vạch ISBN

Mã vạch ISBN

Được sử dụng để xác định sách trên toàn thế giới

Mã vạch ISSN

 Mã vạch ISSN

Được sử dụng để xác định các tạp chí định kỳ trên khắp thế giới