Mã vạch CODABAR

Đặc điểm:

  • Biểu tượng này được sử dụng bởi ngân hàng máu Hoa Kỳ, phòng thí nghiệm ảnh, thư viện, và trên các bản tin quảng cáo của FedEx.
  • Mã hóa số và ký tự – $: /.+
  • Các ký hiệu đầu tiên và cuối cùng (các mô hình bảo vệ) là một trong các mã A, B, C hoặc D. Các giá trị này được trả về như là một phần của chuỗi dữ liệu.
  • Hỗ trợ nội dung dữ liệu chiều dài thay đổi.
  • Một số tiêu chuẩn sử dụng Codabar sẽ xác định một số kiểm tra, nhưng không có thuật toán kiểm tra tiêu chuẩn đồng ý.
  • Tỉ lệ chiều rộng giữa hẹp và rộng có thể được chọn giữa 1: 2.25 và 1: 3.

Pitney Bowes Corp đã tạo ra mã vạch Codabar năm 1972 để sử dụng trên các hình thức sử dụng trong ngành hậu cần và chăm sóc sức khoẻ. Nó là một bộ tách rời, tự kiểm tra, biểu tượng có thể mã hóa lên đến 16 ký tự khác nhau với thêm 4 ký tự bắt đầu / dừng. Các biểu tượng được thiết kế để có thể được đọc khi in từ máy in ma trận cho các hình thức đa phần. Các biến thể của Codabar bao gồm Codeabar, Mã Ames, NW-7, Monarch, Mã số 2 của 7, Codabar Hợp lý, ANSI / AIM BC3-1995 hoặc USD-4.

Codabar được sử dụng ngày nay bởi các ngân hàng máu Hoa Kỳ, FedEx, phòng thí nghiệm ảnh và thư viện. Mặc dù các loại mã vạch mới cho phép lưu trữ nhiều hơn trong một không gian nhỏ hơn, Codabar có nhiều lợi ích cho các ngành công nghiệp khác nhau do dễ in. Các mã vạch Codabar có thể được in bằng bất kỳ máy in có ảnh hưởng nào, chẳng hạn như máy đánh chữ và tạo ra số lượng lớn các mã số có thể được sản xuất bằng cách sử dụng số liên tiếp mà không cần sử dụng máy tính.

Bài viết liên quan