Mã vạch CODE 39

 

MÃ SỐ 39 được sử dụng với những đặc điểm như:

Đặc điểm:

  • Chủ yếu được sử dụng trong hậu cần để mã hóa các định danh cụ thể ứng dụng.
  • Phiên bản tiêu chuẩn có thể mã hóa số 0-9, chữ hoa AZ, ký hiệu -. $ / +% Và khoảng trắng.
  • Hỗ trợ nội dung dữ liệu chiều dài thay đổi.
  • Tỷ lệ thu hẹp đến rộng thanh từ 1: 2 đến 1: 3 được hỗ trợ. 1: 2,5 được khuyến khích.
  • Theo mặc định, không kiểm tra tổng kiểm tra.
  • Nó đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 16388.

Tính năng của SDK:

  • Một checksum mod43 tùy chọn có thể được thi hành.
  • Có thể bật tất cả các ký tự ASCII bao gồm các ký tự kiểm soát mã hóa hỗ trợ.
Bài viết liên quan