Mã vạch EAN / UPC

Hiên nay, mã vạch EAN / UPC được in trên hầu như mọi sản phẩm tiêu dùng trên thế giới. Đây là loại mã vạch GS1 được sử dụng rộng rãi nhất. Vậy có những loại mã vạch EAN / UPC nào? Và ứng dụng của từng loại mã vạch là gì?

Các loại mã vạch EAN / UPC

EAN-13 Mã vạch EAN-13
 • Symbol ID:] E0
 • Dung lượng: 13 số
 • Omnidirectional
 • Hỗ trợ GTIN-13
 • Không hỗ trợ các thuộc tính
UPC-A Mã vạch UPC-A
 • Symbol ID:] E0
 • Dung lượng: 12 số
 • Omnidirectional
 • Hỗ trợ GTIN-12
 • Không hỗ trợ các thuộc tính
EAN-8 Mã vạch EAN-8
 • ID Biểu tượng:] E4
 • Dung lượng: 8 số
 • Omnidirectional
 • Hỗ trợ GTIN-8
 • Không hỗ trợ các thuộc tính
UPC-E Mã vạch UPC-E
 • Symbol ID:] E0
 • Dung lượng: 12 Số, zeroed bị chặn
 • Omnidirectional
 • Hỗ trợ GTIN-12
 • Không hỗ trợ các thuộc tính

Tiêu chuẩn

Bạn sẽ tìm thấy các tiêu chuẩn và hướng dẫn ứng dụng có liên quan được liệt kê dưới đây:

Tất cả các ngành

 

Bài viết liên quan