Máy quét mã vạch Opticon M10

Liên hệ

Thiết bị máy quét mã vạch Opticon M10 là một máy quét đa hướng. Có nghĩa là bạn có thể quét được mã vạch từ bất kỳ hướng nào. Từ lộn ngược, đưa xuống đến xoay chiều sẽ không là vấn đề với  káy quét mã vạch Opticon M10.

Mã: Opticon M10 Danh mục: